ลาว หลวงพระบาง ถึง กค บิน QV ทริป 3วัน2คืนเริ่มโปร 13311ต่อท่าน

 ลาว หลวงพระบาง ถึง กค บิน QV ทริป 3วัน2คืนเริ่มโปร 13311ต่อท่าน


รายละเอียด

Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-LPQ PG02ไฮไลท์ ทัวร์ • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง • ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com