รัสเซีย มอสโคว ซากรอส บิน5ดาว QR 6D3N ช่วง พค.2018 เิร่ม 32,927/ท่าน

 รัสเซีย มอสโคว ซากรอส บิน5ดาว QR 6D3N ช่วง พค.2018 เิร่ม 32,927/ท่าน


รายละเอียด

ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com