รัสเซียเซนต์ปีเตอร์ เมษา-สิงหาคม2018 บิน Air Astana 6วัน4คืน เริ่ม 48555/ท่าน

 รัสเซียเซนต์ปีเตอร์ เมษา-สิงหาคม2018 บิน Air Astana 6วัน4คืน เริ่ม 48555/ท่าน


รายละเอียด

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย- ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com