รัสเซีย Romance In Russia 6วัน3 คืนบิน Mahan Air ถึง พค.2018 เริ่ม 29927/ท่าน

 รัสเซีย Romance In Russia 6วัน3 คืนบิน Mahan Air ถึง พค.2018 เริ่ม 29927/ท่าน


รายละเอียด

ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา- ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com