เฉิงตู ดูหมีเล่นหิมะ 4วัน3คืน บิน 5ดาว TG ถึงมิถุนายน2018 ราคาเดียว 15,991 ต่อท่าน

 เฉิงตู ดูหมีเล่นหิมะ 4วัน3คืน บิน 5ดาว TG ถึงมิถุนายน2018 ราคาเดียว 15,991 ต่อท่าน


รายละเอียด

เฉิงตู ดูหมี เล่นหิมะ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-CTU TG02

• ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์....ต๋ากู่ปิงชวน • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน • อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่ • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com