โอซาก้า แอลป์ โตเกียว 6วัน4 คืน บิน XJ ถึงมิถุนายน2018 เริ่มเพียง 35999ต่อท่าน

 โอซาก้า แอลป์ โตเกียว 6วัน4 คืน บิน XJ ถึงมิถุนายน2018 เริ่มเพียง 35999ต่อท่าน


รายละเอียด

OSAKA ALPS TOKYO PINK MOSS 6 DAY 4 NIGHT โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-KIX XJ08ไฮไลท์ ทัวร์ - สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ // เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม // เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า // ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน // ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสันอันสวยงาม // ช้อปปิ้งจุใจที่ ชินจูกุ อิออน มอลล์ // ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com