กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชมโชว์ 2โชว์ พัก 5 ดาว6วัน5คืน บินไชน่าอิสเทริน CZถึงกค.2018 เริ่ม 16999 ต่อท่าน

 กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชมโชว์ 2โชว์ พัก 5 ดาว6วัน5คืน บินไชน่าอิสเทริน CZถึงกค.2018 เริ่ม 16999 ต่อท่าน


รายละเอียด

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) GT-KWL CZ03• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน ลงร้านช้อปเพียง 2 ร้าน • ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น วัฒนาธรรมการทำนาที่สืบทอดมานับพันปี • ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม • นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง • ชม เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน • ชม 2 โชว์ ELEPHANT LEGEND และ DREAM LIKE LIJIANG • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com