พม่าอินแขวน 3วัน2คืน บิน DD ถึงกันยายน2018 เริ่มโปร 12891ต่อท่าน

 พม่าอินแขวน 3วัน2คืน บิน DD ถึงกันยายน2018 เริ่มโปร 12891ต่อท่าน


รายละเอียด

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD05ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา 4.สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ 5. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และอาหารไทย 6. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com