พม่าอินแขวนบิน บางกอกแอร์ Pg 3วัน2คืน ถึงกันยายน เริ่มโปร 14891ต่อท่าน

 พม่าอินแขวนบิน บางกอกแอร์ Pg 3วัน2คืน ถึงกันยายน เริ่มโปร 14891ต่อท่าน


รายละเอียด

บินตรงเชียงใหม่ Myanmar Paradise ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-RGNCNX-PG01• ชมความงามของพระราชวังบุเรงนอง • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี • ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • พักโรงแรมดี • อาหารดีกำหนดการเดินทาง

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com