ไต้หวัน อาลีซาน 6วัน4คืน บิน XWโปรจัดหนัก ถึงมิถุนายน2018 เริ่ม 16991/ท่าน

 ไต้หวัน อาลีซาน 6วัน4คืน บิน XWโปรจัดหนัก ถึงมิถุนายน2018 เริ่ม 16991/ท่าน


รายละเอียด

สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) GT-TPE XW10ไฮไลท์ สบาย พาชิลล์ ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 4. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 5. เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 6. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบา

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com