มาเลเซีย กัวลา เก็นติ้ง คาเมร่อน Full borad3D2N บิน MH ถึง มิถุนายน โปรเริ่ม 11911/ท่าน

 มาเลเซีย กัวลา เก็นติ้ง คาเมร่อน Full borad3D2N บิน MH ถึง มิถุนายน โปรเริ่ม 11911/ท่าน


รายละเอียด

มาเลเซีย ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) GT-KUL MH03

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า • นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com