สเปนโปรตุเกส 9วัน6คืน บิน EK พค.-กค.2018 เริ่ม 49,911ต่อท่าน

 สเปนโปรตุเกส 9วัน6คืน บิน EK พค.-กค.2018 เริ่ม 49,911ต่อท่าน


รายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป BARCA – LISBON - MADRID สเปน – โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) GOT BCN-EK003

• เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet • ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 • เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) 
กำหนดการเดินทาง 
วันที่ 9-17 พ.ค., 25 พ.ค.-2 มิ.ย. 61 
วันที่ 13-21 มิ.ย. 61
วันที่ 10-18 ก.ค. 61

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com