ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่ 4วัน3คืนพีเรียดมีนาคม-เมษายน63 เริ่ม 15,988/ท่าน

 ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่ 4วัน3คืนพีเรียดมีนาคม-เมษายน63 เริ่ม 15,988/ท่าน


รายละเอียด

ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่ แอร์เอเชีย บินเช้ากลับดึก สบายๆๆ ไม่เหนื่อย 4 วัน 3 คืน วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต  ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง   เปิดพีเรียดสุดสวย                                      26-30  มีนาคม  2563  รับได้   15  ที่                                                                                      12-15 เมษายน (สงกรานต์)   2563  รับได้  20ที่       สอบถามได้ค่ะ                      &nbs

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com