เชียงตุง 3 วัน2 คืน พีเรียด 10-12/ 24-26 มกราคม63 เพียง5,999/บาท

 เชียงตุง 3 วัน2 คืน พีเรียด 10-12/ 24-26 มกราคม63 เพียง5,999/บาท


รายละเอียด

โปรเชียงใหม่ เชียงตุง 3 วัน2 คืน การันตี 8 ท่านออกเดินทางค่ะพีเรียด 03-05 ม.ค.63 รับได้ 8 ที่                                    พีเรียด  10-12 ม.ค.63 รับได้  9 ที่  พีเรียด 24-26 ม.ค.63  ตู้ 1 รับได้  8 ที่จากเชียงใหม่                                  พีเรียด 24-26 ม.ค.63  ตู้ 2 จาก ลำปาง รับได้    5  ที่                   อิ่มบุญ อิ่มใจ นำพาทุกท่านได้สัมผัส วัฒนธรรม และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ ของนครเชียงตุง ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในอดีต จึงมีภาษาและวัฒนธรรม ประเพณีที่คล้ายคลึงกันกับคนไทยภาคเหนือในปัจจุบัน และชาวบ้านในแถบนี้ ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่ไม่ต่างจากชาวล้านเมื่อ ๕๐ ปีก่อนสอบถามได้ค่ะ                   

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com