สวิต บิน SQ ทริป 7 วัน 4 คืน นั่งรถไฟไต่เขาชมธานน้ำแข็ง กพ-เมย 2020 เริ่ม 49999/ท่าน

 สวิต บิน SQ ทริป 7 วัน 4 คืน นั่งรถไฟไต่เขาชมธานน้ำแข็ง กพ-เมย 2020 เริ่ม 49999/ท่าน


รายละเอียด

สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค  รหัส ZZRH107 วัน 4 คืน นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชมเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของ "ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น"

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com