เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ บินตรงเชียงใหม่ 3 วัน2 คืนกันยายนถึงตุลาคม2062 เร่ิมต้นเพียง 9,999/ท่าน

 เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ บินตรงเชียงใหม่ 3 วัน2 คืนกันยายนถึงตุลาคม2062 เร่ิมต้นเพียง 9,999/ท่าน


รายละเอียด

(U)(-)(B)(E)(S)(T)(Sale Tag)(Sale Tag)(เครื่องบิน)โปรพักใจ เวียดนามกลาง 3วัน 2คืน บินตรงเชียงใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน อาหารครบทุกมื้อคร้า(โรงแรม)พักโรงแรมในเมืองดานังสุดฟิน (ทะเล) (สนุก)(ว้าว)✈ ไฟล์ทเช้า - กลับ บ่าย✈???? น้ำดื่มบริการตลอดทริป ???? อาหารแน่นโต๊ะทุกมื้อ ✨บุฟเฟ่ต์ บนบาน่าฮิลล์ สุดอลังการ
(เคเบิ้ลคาร์)นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ (ชิงช้า)เที่ยวสวนสนุกบาน่าฮิลล์ (ปักหมุด)เมืองประวัติศาสตร์ ฮอยอันฉันรักเธอ พีเรียด ยาวไปกันยายน ถึง ตุลาคม 2562  ราคาปกติ 14,999 โปรโมชั่น เพียง 9,999/ท่าน  รับได้  20 ที่ ต้อพีเรียด(!!)ค่ะ(U)(-)(B)(E)(S)(T)(Sale Tag)‼️ ราคาสุดคุ้ม .. จองก่อนเต็ม (snowman)U-BEST STATION(Sale Tag)(Sale Tag)097-491-9291   เบส อรชร097-491-9419   ออฟฟิต 1096-697-9992   เบส หนู064-9393-622   เบส  หลิน081-544-6151   เบส เหมียว095-4242-462    เบส ปุ้ยเฟสบุค @UbeststationWww.Ubeststation.com

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com