เกาหลีเชจูบินจากเชียงใหม่ 5วัน พีเรียดเปิด สิงหาคมถึงตุลาคม2019 เริ่ม 10,988/ท่าน

 เกาหลีเชจูบินจากเชียงใหม่ 5วัน พีเรียดเปิด สิงหาคมถึงตุลาคม2019 เริ่ม 10,988/ท่าน


รายละเอียด

โปรโมชั่น เกาหลี เชจู บินจากเชียงใหม่ 5 วัน พีเรียดยาวสิงหาคมถึงตุลาคม ใบไม้เปลี่ยนสี ราคาเริ่มต้น 10,988/ท่าน โปรแกรมเดินทางวันสวย พุธ-อาทิตย์//ศุกร์-พุธ  สอบถามได้นะคะ รับพีเรียดละ 15 ที่นั่งเท่านั้นค่ะ โปรแกรมย่อพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ -สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์  เดินทางถึงสนามบินเจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - โชว์กายกรรม  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค  พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ -กลับเชียงใหม่   สอบถามได้คร้าพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์2 Day  เดิ

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com