พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืนบิน UB บินตรงเชียงใหม่ 21-23/ 28-30 มิถุนายน 2019 ราคาเดียว 8,888/ท่าน

 พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืนบิน UB บินตรงเชียงใหม่ 21-23/ 28-30 มิถุนายน 2019 ราคาเดียว 8,888/ท่าน


รายละเอียด

โปรโมชั่น พม่า เชียงใหม่ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน2 คืนบิน UB  พีเรียดไหว้พระ 21-23 มิถุนายน 2562  พัก หรู มาก 5ดาว Lotte Hotel 5 star***** สุดยอดมากมายนะคะ สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่าอิ่มบุญ. นมัสการมหาบูชาสถาน.มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์  คู่บ้านคู่เมืองพม่าพีเรียด เปิด 20 ที่นั่งเท่านั้นนะคะ เพียง 12,888/ท่าน ไหว้พระครบสูตร ไปกันนะคะ ราคานี้มีค่าทิปอีก 600/ท่าน จบ เลยค่ะ เรื่องกินไม่ตอ้งห่วง กุ้งเมน้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ครบจ้า                            (U)(-)(B)(E)(S)(T)(sale tag)

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com