คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง บินตรงเชียงใหม่ 5 วัน4 คืนบิน CZ ถัึงกันยายน เริ่ม 18,900/ท่าน

 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง บินตรงเชียงใหม่ 5 วัน4 คืนบิน CZ ถัึงกันยายน เริ่ม 18,900/ท่าน


รายละเอียด

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน????????                         โดยสายการบิน China Eastern Airline(MU)บินตรงเชียงใหม่-คุนหมิง                                ????  19-23 มิ.ย. 2562       12-16 ก.ค. 2562       18-22 ก.ย. 2562ราคาเริ่มต้น 18,900 บาทพีเรียดเดียวเท่านั้น!!!                                                                      ????⛩ เมืองเก่าต้าหลี                                                               ????????เมืองโบราณลี่เจียง????????ภูเขาหิ

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com