ไต้หวันพรีเมี่ยมบิน5ดาว TG 6วัน5คืน ฟินเวอร์ เดือนเมษายน2019 เริ่ม 23,991/ท่าน

 ไต้หวันพรีเมี่ยมบิน5ดาว TG 6วัน5คืน ฟินเวอร์ เดือนเมษายน2019 เริ่ม 23,991/ท่าน


รายละเอียด

 รายการใหม่ ไต้หวัน สุดฟิน กิน เที่ยว ช้อป บิน TG(moon heart eyes)(..)ฝากด้วยค่า(..)
(flags) FT-TPETG01C สุดฟิน กิน เที่ยว ช็อป ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน โดย การบินไทย-TG(pink flower) ไต้หวัน – เมืองเกาสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ   (pink flower)EDA WORLD – EDA Outlet Mall – Formosa Boulevard – วัดฝอกวง - เมืองเจียอี้ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮัว(pink flower)อุทยานอาลีซัน + นั่งรถไฟสายอาลีซัน - ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงอาลีซัน – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย (pink flower)เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเวินอู่ - เมืองไทเป (pink flower)ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ผลิตภัณฑ์แร่เจอร์มาเนียม – ผลิตภัณฑ์คอสเมติก – อิสระช็อปปิ้งย่านซีเหมินติง (pink flower)วัดหลงซาน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ก 
(suitcase)วันเดินทาง(suitcase)(double arrow right)02-07 เม.ย. 62          = 23,991.-(double arrow right)26 เม.ย. – 01 พ.ค. 24,991.-(U)(-)(B)(E)(

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com