พม่าฟิน 14/15 พม่าวันเดียวลดที่หลุด 6ที่เพียง 3553/ท่าน

 พม่าฟิน 14/15 พม่าวันเดียวลดที่หลุด 6ที่เพียง 3553/ท่าน


รายละเอียด

(flags)พม่าเที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน นกแอร์ (FT-RGN DD01D)(flags)✔พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี✔เจดีย์มหาวิชยะ✔พระมหาเจดีย์ชเวดากอง✔เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)✔เทพกระซิบ✔พระงาทัตยี✔ตลาดโบโจ๊ก✔พระหินอ่อน(moon heart eyes)พิเศษ...เมนูเป็ดปักกิ่งและสลัด 
(suitcase)วันเดินทาง(suitcase)????14 ม.ค.62 = 3,553.- (new)????15 ม.ค.62 = 3,553.- (new)

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com