พม่าอินแขวน 3วัน2คืนบินเชียงใหม่ FD ถึงมีนาคม2018 เริ่ม 12888/ท่าน

 พม่าอินแขวน 3วัน2คืนบินเชียงใหม่ FD ถึงมีนาคม2018 เริ่ม 12888/ท่าน


รายละเอียด

อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) Code : GO1CNXRGN-FD004 FDทัวร์ : Myanmarเส้นทาง : Chiang Mai-Myanmarระยะเวลา : 3 วัน 2 คืนสายการบิน : Thai AirAsiaราคาเริ่มต้น: 13,888.- • นั่งกระเช้า สู่ พระธาตอินทร์แขวน ยอดเขาไจก์ทีโย ชมวิวแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี • ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • รับฟรีเทพทันใจ ท่านละ 1 องค์ • พักโรงแรมดี 4 ดาว • อร่อยเด็ด!! กับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง • รวมอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ • รวมน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 ก.ก. ทั้งไปและกลับ

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com