พม่าอินแขวน บินเชียงใหม่ แอร์เอเชีย 4วัน3คืน เคาน์ดาวน์ เริ่ม16,888/ท่าน

 พม่าอินแขวน บินเชียงใหม่ แอร์เอเชีย 4วัน3คืน เคาน์ดาวน์ เริ่ม16,888/ท่าน


รายละเอียด

พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) Code : GO1CNXRGN-FD002 FDทัวร์ : Myanmarเส้นทาง : Chiang Mai-Myanmarระยะเวลา : 4 วัน 3 คืนสายการบิน : Thai AirAsiaราคาเริ่มต้น: 16,888.- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สักการะ พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ •สักการะพระเกศาธาตุ ขยับได้ราวกับยังมีชีวิตอยู่ ณ วัดบารมี ขอพรธุระกิจค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง พระสุริยัน-จันทรา ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ •พักโรงแรมดี 4 ดาว เสิร์ฟอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ อร่อยเด็ด!! กับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่างตัวโต

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com