12ปันนาบินตรงเชียงใหม่เชียงรายพีเรียด กย.2018-เมษายน2019 ทริป 4 วัน3คืน โปรเพียง 12,888/ท่าน

 12ปันนาบินตรงเชียงใหม่เชียงรายพีเรียด กย.2018-เมษายน2019 ทริป 4 วัน3คืน โปรเพียง 12,888/ท่าน


รายละเอียด

(U)(-)(B)(E)(S)(T)(Sale Tag)(Sale Tag)เที่ยวสบายสไตล์ใหม่ที่เที่ยวใหม่บินสายการบินจีนRuiliAirlines 3วัน2คืน เที่ยวประทับใจมีดังกล่าวนี้บินเชียงราย13 - 15  ก.ย.61  8990      #20ที่20- 22 ก.ย.61    8990      #20ที่27- 29ก.ย.61     8990      #20ที่11 - 13  ต.ค.61  8990      #20ที่18- 20  ต.ค.61   8990      #20ที่25 - 27  ต.ค.61  8990      #20ที่
บินเชียงใหม่14 - 16  ก.ย.61 8990       #20ที เต็ม 21 - 23  ก.ย.61 8990       #20ที่ 10- 12 ต.ค.61   8990       #20ที่ เต็ม17 - 19 ต.ค.61  8990       #20ที่19- 21  ต.ค.61  8,990#20 ที่ เต็ม26-28 ต.ค. 61  8,990#20 ที่09-11 พ.ย. 61  8,990#20ที่23-25 พ.ย. 61  8,990#20ที่07-09 ธ.ค. 61  8,990#20ที่21-23 ธ.ค. 61  8,990#20ที่28-31 ธ.ค. 61 

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com