ต้าเหลียนฮาร์บิน 5วัน บิน MF ธันวาคมถึงมกราคม2019 เริ่ม 33999/ท่าน

 ต้าเหลียนฮาร์บิน 5วัน บิน MF ธันวาคมถึงมกราคม2019 เริ่ม 33999/ท่าน


รายละเอียด

เทศกาลปีใหม่ ต้าเหลียน ฮาร์บิน Ice & Snow 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เซียะเหมิน แอร์ไลน์ (MF)ทัวร์ GO1DLC-MF001• ไฮไลท์ ชมเทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิน 2019 หนึ่งในเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก • เดินทาง ต้าเหลียน – ฮาร์บิน โดยรถไฟคววามเร็วสูง • ชมการแกะสลักหิมะ อันน่าตื่นตา ตื่นใจ ณ เกาะพระอาทิตย์ • ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ขึ้นชื่อ หม้อไฟตงเป่ย หม้อไฟกะทะเหล็ก • แถมฟรี ผ้าพันคอ หมวกไหมพรม และ ถุงมือ ท่านละ 1 ชุด • พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ณ เมืองฮาร์บิน

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com