ฮอกไกโด Town in Town 5วัน3คืนบินหรู5ดาว TG พฤศจิกายน-ธันวาคม 2018 เริ่ม 35999/ท่าน

 ฮอกไกโด Town in Town 5วัน3คืนบินหรู5ดาว TG พฤศจิกายน-ธันวาคม 2018 เริ่ม 35999/ท่าน


รายละเอียด

 ไฮไลท์พาเที่ยวโนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-มิตซุยเอ้าเล็ท โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-คลองโอตารุ-โรงงาน ชอคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง สวนโอโดริ-อาคารที่ว่าการของฮอกไกโดหลังเก่า-ตลาดปลาโจไก-JTC ** นอนไนเมือง 3 คืน ** โรงแรมอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ท่านสามารถเดินชมเมือง และเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใ

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com