โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืนบิน XJ พีเรียด 04-08/06-10 ก.ค.2018 ราคาเดียว 15991 ต่อท่าน

 โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืนบิน XJ พีเรียด 04-08/06-10 ก.ค.2018 ราคาเดียว 15991 ต่อท่าน


รายละเอียด

สบาย CHILL CHILL TOKYO FUJI 5 DAY 3 NIGHT โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-NRT XJ43
ไฮไลท์ ทัวร์ - อิสระ 1 วันเต็ม ช้อปปิ้งเพลินเกินห้ามใจ - ชมความงามทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ช็อปปิ้งสุดมัน ของแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน - พักฟูจิ1คืน พักโตเกียว 2 คืน
????????bus????วันที่ 04-08 กรกฎาคม 61 ????????car????วันที่ 06-10 กรกฎาคม 61 ราคาเดียวเท่านั้น  15991

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com