คิวชู ฟุกุโอกะ บิน5ดาว TG 10-14 สิงหาคม2018 ราคา เดียว 45,900/ท่าน

 คิวชู ฟุกุโอกะ บิน5ดาว TG 10-14 สิงหาคม2018 ราคา เดียว 45,900/ท่าน


รายละเอียด

KYUSHU & HUIS TEN BOSCH 5 D 3N โดยสายการบินไทย (TG) GO2FUK-TG003• เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและ วัฒนธรรมขนานแท้ ของ ชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน • ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น • อะตอมมิคบอมบ์ และ สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2” • เที่ยวเมืองฟุกุโอกะช้อปปิ้ง CANAL CITY TENJIN • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com