โตเกียว ดิสนีย์5 วัน3คืน ตุลา 2018 บิน XJ เริ่ม 34900 บาทต่อท่าน

 โตเกียว ดิสนีย์5 วัน3คืน ตุลา 2018 บิน XJ เริ่ม 34900 บาทต่อท่าน


รายละเอียด

TOKYO DOUBLE FUN 5 DAY 3 NIGHT โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ( XJ) GO2NRT-XJ002• FUJI-Q HIGHLAND พิสูจน์ความกล้ากับ รถไฟเหาะที่ชันที่สุดในโลก และบ้านผีสิงสุดระทึก • TOKYO DISNEYLAND ความอลังการที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย • นั่งกระเช้าคาจิคาจิ กระเช้าขึ้นภูเขาที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด ชมความงามทะเลสาบคาวาคุจิโกะ • วัดอาซากุสะ สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ • ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ • ลิ้มรสเมนู ขาปูยักษ์ พักฟูจิ 1 คืน + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน น้ำแร่ธรรมชาติ • ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ทปาร์คมาคุฮาริ

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com