เชียงใหม่คุณหมิง บินลัดกี้แอร์ไลน์ 27-30 ก.ค. ที่หลุด 8 ที่เพียง 17900/ท่าน

 เชียงใหม่คุณหมิง บินลัดกี้แอร์ไลน์ 27-30 ก.ค. ที่หลุด 8 ที่เพียง 17900/ท่าน


รายละเอียด

บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี๊ยวจือ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) ทัวร์ GO1CNXKMG-8L005

• ชมความงดงาม..แผ่นดินสีแดงตงชวน..ชมพระอาทิตย์ขึ้น..ชมพระอาทิตย์ตก • ชมความงดงามของภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ • เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด / อาหารจีนกวางตุ้ง • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว • รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว) เรียบร้อยแล้วจ้า

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com