โอซาก้า ฟินเวอร์ 5วัน3คืนบิน XJ ถึงตุลาคม2018 ปรับราคาฟินเริ่มเพียง 17991/ท่าน

 โอซาก้า ฟินเวอร์ 5วัน3คืนบิน XJ ถึงตุลาคม2018 ปรับราคาฟินเริ่มเพียง 17991/ท่าน


รายละเอียด

สบาย ฟินเวอร์ OSAKA TAKAYAMA 5Day 3Night โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-KIX XJ13***ไฮไลท์ ทัวร์ *** เที่ยวคุ้ม ครบ 3 เมือง เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า // ชมวัดดังแห่งเกียวโต วัดน้ำใสคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ // ชมความสวยงามของปราสาทโอซาก้า // ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] // ถนนสายโบราณซันมาจิ ซูจิ // ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม // ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ // ริงกุเอ้าท์เล็ท //ซาคาเอะ

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com