มัณฑะเลย์ โปร บิน8 M ถึง ส.ค.18 เริ่ม 7979/ท่าน

 มัณฑะเลย์ โปร บิน8 M ถึง ส.ค.18 เริ่ม 7979/ท่าน


รายละเอียด

* ไฮไลท์พม่า-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอว์-วัดกุสินารา-ภูเขามัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดมหากันดายงค์-โรงงานทองคำเปลว-เจดีย์หยก-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com