พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อมรปุระ 3วัน2คืน บินจากเชียงใหม่ บิน DD+FD พีเรียด 25-27 สิงหาคม2018 ราคาเดียว 14888/ท่าน

 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อมรปุระ 3วัน2คืน บินจากเชียงใหม่ บิน DD+FD พีเรียด 25-27 สิงหาคม2018 ราคาเดียว 14888/ท่าน


รายละเอียด

* ไฮไลท์พม่า-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com