พม่า สิเรียม หงสา 3วัน2คืนถึงกันยา บิน 8M เริ่ม 8888/ท่าน

 พม่า สิเรียม หงสา 3วัน2คืนถึงกันยา บิน 8M เริ่ม 8888/ท่าน


รายละเอียด

* ไฮไลท์ไหว้พระ 11 วัด -ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา -เจดีย์กลางน้ำ-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดพระหินอ่อนพระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com