รัสเซีย มอสโคว 6วันบิน Ek โปรถึง ตุลาคม2018 เริ่ม 29900 บาท/ท่าน

 รัสเซีย มอสโคว 6วันบิน Ek โปรถึง ตุลาคม2018 เริ่ม 29900 บาท/ท่าน


รายละเอียด

วิหารเซนต์บาซิล เมืองหิมะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
-อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง 
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com