รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์ บิน EK 8วันนั่งรถไฟตู้นอนเฟริสคลาส ถึงตุลาคม2018 เริ่ม 49,900/ท่าน

 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์ บิน EK 8วันนั่งรถไฟตู้นอนเฟริสคลาส ถึงตุลาคม2018 เริ่ม 49,900/ท่าน


รายละเอียด

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส
จัตุรัสเดง – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์
พิเศษ!! ล่องเรือตัดนํ้าเเข็ง แม่นํ้ามอสโก วมละครสัตว์เซอร์คัส
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า*

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com