อิตาลี สวิต มิลาน 7วัน4คืน บิน EK ถึงสิงหาคม2018 เริ่มจัดโปร 42900/ท่าน

 อิตาลี สวิต มิลาน 7วัน4คืน บิน EK ถึงสิงหาคม2018 เริ่มจัดโปร 42900/ท่าน


รายละเอียด

มิลาน - เวนิส - มหาวิหารมิลาน - ทาส์ซ เซอร์แมทชมยอดกขาแมททอร์ฮอร์น - กลาเซียร์ 3000 - โลซาน - เวเว่ย์มองเทอซ์ - ปราสาทซิลยง - เบิร์น - ลูเซิร์น - ซูริคพิเศษ!! สัมพัส 2 ยอดเขา Matterhorn & Glacier 3000 (ขึ้นกระเช้า)**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละ ค่าทิป**

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com