ไต้หวันบินพรีเมี่ยม BRอาลีซาน 5วัน3คืน พีเรียดถึงธันวาคม2018 เริ่มฟิน 19,991/ท่าน

 ไต้หวันบินพรีเมี่ยม BRอาลีซาน 5วัน3คืน พีเรียดถึงธันวาคม2018 เริ่มฟิน 19,991/ท่าน


รายละเอียด

TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน โดย EVA AIR (BR) GT-TPE BR07ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ฟงเจี่ยไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com