พม่าวันเดียว บิน DD โปรถึงกันยา เริ่ม 3991ต่อท่าน

 พม่าวันเดียว บิน DD โปรถึงกันยา เริ่ม 3991ต่อท่าน


รายละเอียด

สบาย โดนใจ.. ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD11NEW !! 1.สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ 4.สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 5.สักการะวัดพระหินอ่อน 6.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 7.อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 8.ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 9.ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com