เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ้ บิน MU โปรโมชั่น 4 วัน 3คืน ถึงมิถุนายน 2018 เริ่ม โปร 9,999 ต่อท่าน

 เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ้ บิน MU โปรโมชั่น 4 วัน 3คืน ถึงมิถุนายน 2018 เริ่ม โปร 9,999 ต่อท่าน


รายละเอียด

เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ 4วัน 3คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU) GT-CTU MU03• ทำบุญ ไหว้พระ...วัดเป้ากว๋อ • ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน • เฉิงตู...ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี..ถนนซุนซีลู่

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com