ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ รถไฟควมเร็วสูง 6วัน5 คืน บิน 5ดาว TG ถึงมิถุนายน โปรโมชั่นเริ่ม 18991ต่อท่าน

 ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ รถไฟควมเร็วสูง 6วัน5 คืน บิน 5ดาว TG ถึงมิถุนายน โปรโมชั่นเริ่ม 18991ต่อท่าน


รายละเอียด

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-PEK TG02

• ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน • สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้ • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com