ปักกิ่ง 5วัน3 คืนบิน 5ดาว TG โปรโมชั่นถึงมิถุนายน 2018 เร่ิม 15,991 ต่อท่าน

 ปักกิ่ง 5วัน3 คืนบิน 5ดาว TG โปรโมชั่นถึงมิถุนายน 2018 เร่ิม 15,991 ต่อท่าน


รายละเอียด

ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-PEK TG05• ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน • นั่งสามล้อหูถง ชมเมืองเก่า • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com