เวียดนามเหนือ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน บินแอร์เอเชีย FD ถึงต้นตุลาคม2018 จัดโปรเริ่ม 12,991 ต่อท่าน

 เวียดนามเหนือ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน บินแอร์เอเชีย FD ถึงต้นตุลาคม2018 จัดโปรเริ่ม 12,991 ต่อท่าน


รายละเอียด

จัดเต็ม..เวียดนามเหนือฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ( FD) GT-HAN FD011. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 2. เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 3. เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก ยอดเขาฟานซีปัน 4. เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 5. เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” 6. ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” 7. ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง 8. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 9. FREE WIFI ON BUS

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com