เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน บิน PG ถึง กันยายน 2018เริ่ม 12991 ต่อท่าน

 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน บิน PG ถึง กันยายน 2018เริ่ม 12991 ต่อท่าน


รายละเอียด

 เวียดนามกลาง สบาย...สบาย ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน โดยสารการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GT-DAD PG01ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย 2.เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 3.เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 4.ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 5.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม 6.ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 8.FREE WIFI ON BUS

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com