โปรแกรมทัวร์หลุดจอง

 เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์4วัน3คืน พีเรียด20-23ตุลาคม19 บินแอร์เอเชีย เพียง 12,999/ท่านข้อมูลวันที่ 05 ก.ย. 2562

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 (U)(-)(B)(E)(S)(T)(Sale Tag)(Sale Tag)(เครื่องบิน)โปรต้อนรับปิดเทอม  เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน บินตรงเชียงใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน (โรงแรม)พักโรงแรมในเมืองดานังสุดฟิน (ทะเล) (สนุก)(ว้าว)✈ ไฟล์ทเช้า - กลับ บ่าย✈???? น้ำดื่มบริการตลอดทริป ???? อาหารแน่นโต๊ะทุกมื้อ ✨บุฟเฟ่ต์ บนบาน่าฮิลล์ จัดเต็มพักในเมืองดานัง 2 คืน พัก4ดาว เว้ 1 คืน(ดาว)(เคเบิ้ลคาร์)นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ (ชิงช้า)เที่ยวสวนสนุกบาน่าฮิลล์ (ปักหมุด)เมืองประวัติศาสตร์ ฮอยอันฉันรักเธอ พีเรียดเดินทาง 09-12 ตุลาคม 2562 ราคา 12,999 รับได้ 14 ที่นั่ง    เดินทาง 17-20 ตุลาคม 2562  ราคา 12,999 บาทต่อท่าน บาทต่อท่าน รับได้ 10 ที่ สุดท้ายเดินทาง  20-23 ตุลาคม 2562 ราคา 12,999 บาทต่อท่าน รับได้ 10 ที่ ราคาปกติ 15,999  อาหารครบทุกมื้อ พาเที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ(!!)ค่ะ(U)(-)(B)(E)(S)

 

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com