โปรแกรมทัวร์หลุดจอง

 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่า5ดาว บิน FD แอร์เอเชียบินตรงเชียงใหม่ 20-23ตุลาคม2016 รข้อมูลวันที่ 27 ส.ค. 2562

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

(U)(-)(B)(E)(S)(T)(sale tag)(sale tag)(airplain)โปรพักใจ เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน บินตรงเชียงใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 5ดาว คร้า(love hotel)พักโรงแรมในเมืองดานังสุดฟิน (beach sunset) (pleased face)(moon heart eyes)✈ ไฟล์ทเช้า - กลับ บ่าย✈???? น้ำดื่มบริการตลอดทริป ???? อาหารแน่นโต๊ะทุกมื้อ ✨บุฟเฟ่ต์ บนบาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ 5ดาว Mercure Hotel 5(5 stars)(cable car)นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ (swing ride)เที่ยวสวนสนุกบาน่าฮิลล์ (thumbtack)เมืองประวัติศาสตร์ ฮอยอันฉันรักเธอ พีเรียด
เดินทาง  20-23 ตุลาคม 2562 ราคา 13,999 บาทต่อท่าน รับได้12 ที่ นั่งสุดท้ายราคาปกติ 15,999  อาหารครบทุกมื้อ พาเที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ

 

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com