โปรแกรมทัวร์หลุดจอง

 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุล 4วัน3คืน พีเรียด มีนาคม2019บิน FD ปรับโปรเหลือ 13,881/ท่านข้อมูลวันที่ 13 ก.พ. 2562

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

(one).FT-MDL FD02C-มัณฑะเลย์ พุกาม เที่ยวฟิน สุขใจ 4 วัน 3 คืน-FD(pink camera)พุกาม-ทะเลเจดีย์-โชว์หุ่นเชิดพุกาม(pink camera)เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมานุหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารธรรมยังยี(pink camera)เจดีย์มิงกุน-ระฆังมินกุน-เจดีย์ชินพิวเม-วัดชเวนันดอร์–พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนาจอง-วัดกุโสดอ(pink camera)ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-สะพานไม้สักอูเบ็ง(pink camera)พิเศษ..ชมโชว์หุ่นเชิดพุกาม 
(suitcase)วันเดินทาง(suitcase)????09-12 ก.พ.62 =13,881.-????21-24 ก.พ.62 =13,881.-????09-12 มี.ค.62 =13,881????14-17 มี.ค.62 =13,881????21-24 มี.ค.62 =13,881????23-26 มี.ค.62 =13,881(U)(-)(B)(E)(S)(T)

 

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com