คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 22-27 กันยายน 2566 บินตรงเชียงใหม่ ราคาเพียง 23,999.- รับได

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 22-27 กันยายน 2566 บินตรงเชียงใหม่  ราคาเพียง 23,999.- รับได

บินตรงเชียงใหม่ - คุนหมิง???? มหัศจรรย์..คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน สายการบินลัคกี้แอร์ (8L)
????22-27 ก.ย. 66 ???? 23,999.-???? 6ที่
????เมืองโบราณต้าหลี่????แชงกรีล่า เมืองเก่าจงเตี้ยน????วัดลามะซงจ้าหลิน????ช่องแคบเสือกระโจน????เมืองโบราณลี่เจียง????ภูเขาหิมะมังกรหยก????ชมโชว์ จางอี้โหม่ว????อุทยานน้ำหยก????ทะเลสาบไป๋สุยเหอ????ตำหนักทอง????สวนน้ำตกคุนหมิง????วัดหยวนทง

????????ดาวน์โหลดโปรแกรม https://shorturl.asia/rBLKO(-)(-)(-)(-)

โพสเมื่อ 12 ก.ค. 2566